Pektus Hastalığının Sebepleri (Etyoloji)

Pektus deformitesinin etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. En yaygın kabul gören teori nedeni bilinmeyen bazı uyaranlara cevap olarak kıkırdak kostalarda aşırı büyüme sonucu deformitenin geliştiğidir. Anne karnında bası, raşitizm veya diyafram anomalilerinin de sternal traksiyonla pektusekskavatumdeformitesietyolojisinde rol oynayabileceği öne sürülmektedir. Genetik faktörlerin rolü de olası etyolojik faktörler arasında sayılmaktadır. Her üç hastadan birinin ailesinde pektusdeformitesi öyküsü vardır. Her beş hastadan biride skolyoz öyküsü vardır.

Özellikle aşağıda kalan kıkırdak kostalarda şekil bozukluğu vardır ve bu kostalar içeriye dönük - veya karinatumdeformitesinde dışarıya dönük olarak uzamıştır. Şekil bozukluğu simetrik veya asimetrik olabilir. Ameliyatla çıkartılan kıkırdaklar incelendiğinde vakuolizasyon, aseptik nekroz alanları ve kartilaj hücre dizisinde bozulma görülmüştür.

Pektus ekskavatum, Marfan sendromu ile beraber görülebilir. Özellikle, skolyozu olan erkek çocuklarda eşlik eden Marfan sendromu olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Pektus Tipleri

En sık görülen iki ana deformite türü olan Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) ve Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) deformitelerinin yanısıra doğuştan gelen veya sonradan edinilen karmaşık türlerde deformiteler de mevcuttur.

Pektus Tedavileri